ZadnjicPredstavitev1www

Poročilo in film: Krško Še Zadnjič

Krško, 18. september 2018 - Sobotni zeleni val svetovne čistilne akcije je zajel tudi krško občino in jo s pomočjo 420 prostovoljcev razbremenil 9200 kg smeti. V akciji, ki je zajela 144 držav 13 milijonov ljudi, so v krški občini sodelovali: TD Senovo, TD in PGD Brestanica, Krajevna skupnost Krško, Mladinski center Krško, OŠ Jurij Dalmatin, Klub potapljačev Vidra, Lions klub, Krajevna skupnost Veliki Podlog, družba Kostak, Zavod Svibna ter Vojašnica Jerneja Molana.

Levji delež vseh pridnih prostovoljnih rok, ki so napolnile kar 7 od 11 kontejnerjev, pa je prišel s Šolskega centra Krško - Sevnica, v okviru katere deluje tudi Gimnazija Krško, ki je že spomladi prevzela lokalno koordinatorstvo akcije za krško občino. Sodelovalo je 240 dijakov in dijakinj iz vseh treh šol, na lokacijah na Senovem, na Raki, Brestanici in Velikem Mraševem pa se jim je pridružilo tudi 20 dijakinj in dijakov iz novomeških srednjih šol.

Dijakinje in dijaki Srednje poklicne in strokovne šole so se lotili čiščenja divjih odlagališč Bori, Mrtvice (skupaj s skupino 15 dijakov Ekonomske šole Novo mesto), Anže, Gržeča vas in Pristava, odlagališče ob cesti Leskovec - Brezje pa so počistili člani Zavoda Svibna. Na divjih odlagališčih, ki smo jih preverili in določili skupaj z družbo Kostak in Občino Krško, se pričakuje, da bo veliko smeti in da bo dela veliko, neprijetno presenečeni pa so bili dijaki in dijakinje, ki so v petih skupinah čistili mesto Krško in območje Leskovca ter napolnili čisto preveč vreč. Med urbanim čiščenjem so nekateri razredi v okviru Greenpeace kampanje tudi popisovali blagovne znamke odpadkov. Na Senovem so čistili brežine Senovškega in Dovškega potoka, v Brestanici so se lotili Zasavske ceste, Dolenjega Leskovca in Razteza, na Raki so predvsem srednješolci iz Krškega in Novega mesta čistili območje Gmajne, v Krškem so pod vodstvom KS in v sodelovanju z MC Krško čistili tudi okolico Mladinskega centra, stadiona in tenis igrišča, v Velikem Mraševem pa so potapljači čistili Krko in njeno okolico.

Vsi prostovoljci so se lahko vpisali na enajstih zbirnih mestih, najbolj živahno je bilo pred ŠC Krško - Sevnica, kjer so se dijakinje, dijaki, profesorice in profesorji na akcijo pripravljali ob živahnem rocku skupine Štandgas, pred začetkom akcije pa jih je prišel pozdravit in z nagovorom spodbudit tudi župan občine Krško mag. Miran Stanko.

Krška občina je bila izbrana med dve najbolj angažirani občini v predpripravah na akcijo, zato so akcijo obiskali tudi predstavniki oglaševalske agencije FUTURA in na divjem odlagališču Bori sestavili besedo iz odpadkov, ki tvori končno sporočilo organizatorjev akcije v Sloveniji Ekologov brez meja. Akcija v Krškem je v času predpriprav in med samo izvedbo uspela zaradi zglednega sodelovanja Občine Krško, družbe Kostak in Gimnazije Krško. Občina Krško je priskrbela dodatne vreče in rokavice, družba Kostak pa je poskrbela za odvoz kontejnerjev ter odpadkov, ki so jih prostovoljci zbrali po mestu Krško in v okolici Leskovca. Pri odvozu odpadkov z brežin reke Save med Krškim in Brestanico, kjer so čistili dijakinje, dijaki ter spremljevalni učitelji Srednje šole Sevnica, so pomagali tudi vojaki iz Vojašnice Jerneja Molana v Krškem.
Žalostno sliko, ki se nam je prikazala takoj, ko smo malo zavili s poti ali odmaknili grm, lahko preprečimo le z zmanjšanjem odpadkov ter s pomočjo načela ponovne uporabe. Stanje v občini Krško se je v zadnjih petih letih močno izboljšalo, lepo smo opremljeni z ekološkimi otoki, družba Kostak skrbi za hitro odvažanje odpadkov, na Občini se prav tako trudijo, da bi onesnaževalcem stopili na prste, največ pa seveda lahko storimo samo mi sami.

Na Gimnaziji Krško je koordinacijo akcije prevzel razred lanskega drugega in letošnjega tretjega letnika. Ustvarili so spletno stran http://www.ocistimokrsko.si , ki bo tudi v prihodnje služila kot portal za vse ekološke vsebine povezane z bivanjem, delom in šolanjem v občini Krško, vsebine so dijakinje in dijaki prispevali sami, oblikovali ozaveščevalne letake, kratke filme o ponovni uporabi, ideja pa je tudi, da bi na portalu objavljali primere dobre ekološke prakse iz občine. V sklopu pripravljanja na akcijo so dijaki dali pobudo, da vse učilnice na šoli opremijo s koši za ločevanje odpadkov, kar jim je s pomočjo donacije podjetja DS Smith tudi uspelo. Prav tako si želijo, da bi na šolske izlete lahko odšli brez odvečne plastike, zato se trudijo zbrati sredstva za steklenice, ki bi jih podarili vsem dijakinjam in dijakom Gimnazije Krško. Kot opazovalci so spremljali prireditev Okusi Posavja ter jo analizirali s pomočjo Zero Waste smernic, poročilo pa bodo predali Občini Krško. Na prireditvi so izvajali tudi dve anketi: splošno o poznavanju ekološke problematike ter anketo o viških hrane. V prihodnjih mesecih se nameravajo lotiti osveščanja trgovin in kupcev o uporabi plastičnih vrečk. Idej ne zmanjka, prav gotovo pa je mladi rod tisti, ki lahko in zmore vztrajati na zeleni poti. Malo pa tudi mora, ker drugače prihodnost njih in njihovih potomcev morda ne bo tako zdrava, kot si jo zaslužijo.

Vir: Gimnazija Krško, koordinator akcije v občini Krško

 


Natisni   E-naslov