Čiščenje

Locirane deponije

Posebej za akcijo World CleanUp Day 2018 pa pripravljamo seznam odlagališč in območij, kjer bo akcija tudi potekala.

trashpoints

Locirane divje deponije

Spodaj so nevedene lokacije in slikovni material nahajališč kosovnih odpadkov v občini Krško v zadnjem času. Vsak, ki opazi kakšno nahajališče, naj pošlje po elektroski pošti sliko in mesto lokacije (če se da, tudi GPS koordinate). Na ta način bomo obvestili občino Krško, ki bo poskrbela za nadaljnje ukrepe. 

Na družbi Kostak Krško na problematiko divjih odlagališč reagirajo resno, težava je pri lociranju divjih odlagališč, ki so večinoma dosti časa neznana, potem pa jih lahko preraste vegatacija, zato je hitra identificiranje lokacije nujno, da se odlagališče tudi sanira.

Lahko tudi sami oddate svojo pobudo neposredno na portal POBUDA OBČANA, ki vključuje tudi problematiko okolja.

jpg pobuda

 

Podkategorije

register

Ena od glavnih nalog letošnje ekološke akcije je tudi posodabljanje registra divjih odlagališč, ki so bila evidentirana v preteklosti, a so bila v večini primerov na področju občine Krško ta tudi sanirana in očiščena v okviru prejšnjih čistilnih akcij, pojavila pa so se nova, še neevidentirana. Želja vseh organizatorjev akcije je, da bi se ta register preveril. V ta namen bi bilo potrebno pregledati vseh lokacij, ki jih lahko najdete tukaj, nova pa zabeležiti z aplikacijo WorldCleanUpDay2018, katere podatke bodo kasneje Ekologi brez meja prenesli tudi v slovenski register:

 

 

 

Sicer pa lahko storilca v naravi prijavite tudi sami:

Kako naj podam prijavo domnevnega onesnaževanja okolja?

Prijavo lahko podate prek telefona, v pisni obliki ali pa tako da izpolnite obrazec, ki ga najdete na http://e-uprava.gov.si/e-uprava/inspektorji/.. V prijavi navedite točno lokacijo domnevnega onesnaževanja in podatke onesnaževalca, če je ta znan.

Prijavo lahko oddamo pod svojim imenom in priimkom, lahko pa se odločimo za anonimno prijavo. Inšpekcija mora v vsakem primeru ukrepati, hkrati pa naše podatke ne sme posredovati domnevnemu kršitelju. Kot prijavitelj lahko zahtevate povratne informacije o tem, ali je bil nadzor opravljen in kakšne so bile ugotovitve (seveda, če navedete svoje podatke). Če želite biti obveščeni, morate v prijavi napisati, da zahtevate povratne informacije.

(vir: Ekologi brez meja)

 

Smetožerka je ekološka akcija Gimnazije Krško, v kateri napovedujemo boj proti divjem odlagališčem kosovnih odpadkov v bližnji in širši okolici. Poleg mnogo registriranih divjih odlagališč je tudi dosti neregistriranih oziroma nastajajo sproti.

Akcije izvajamo  na lokaciji Vrbine. Lokacije deponij in količina odpadkov pa je znana že nekaj časa, tako da so celo vidne s posnetkov Google Earth, za vzdrževanje s količino odpadkov pa skrbijo večinoma 'lokalni junaki', ki v vodovarstveno območje za grmovjem odlagajo tisto, kar se jim ne zdi vredno peljati na deponijo.

V vseh letih se je na teh akcijah zvrstilo veliko generacij krških gimnazijcev, predvsem tiste iz drugega letnika:

Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider