ZadnjicPredstavitev1www

Divja odlagališča v občini Krško

Divje odlagališče je mesto v naravi, kjer so neprimerno odloženi odpadki, ki povzročajo škodo okolju, saj onesnažujejo podtalnico, kvarijo videz pokrajine in kakovost življenja vseh živih bitij ter negativno vplivajo na zrak in prst.

Glavni globalni vzroki smetenja in nezakonitega odmetavanja oz. puščanja odpadkov v okolju se pojavljajo zaradi odsotnosti zbiranja in odstranjevanja komunalnih ter drugih odpadkov, nizkofrekvenčnega zbiranja odpadkov s strani izvajalcev, izogibanje stroškom ravnanja z odpadki ter nepoučenost in nizka okoljska ozaveščenost posameznikov.

V občini Krško je zbiranje komunalnih in drugih odpadkov dobro organizirano. Družba Kostak d.d., ki izvaja koncesijsko dejavnost gospodarskih javnih služb v občinah Krško, si že vrsto let prizadeva za napredek in sistematični razvoj na področju ločenega zbiranja odpadkov. Svojim strankam omogočamo odlaganje mešane embalaže, papirja in kartona ter stekla na 273 ekoloških otokih. Poleg t.i. prinašalnega sistema zbiramo ločene in neločene frakcije tudi v t.i. prevzemalnem sistemu, »od vrat do vrat«, kjer vsako gospodinjstvo, javna ustanova ali podjetja razpolagajo s posodami za mešane komunalne odpadke, v mestnih in primestnih naseljih pa tudi z biološkimi posodami. S ciljem povečanja količin ločenih frakcij imamo v Občini Krško postavljenih več kot 3.000 posod za mešano embalažo. V nadaljevanju pa želimo sistem ločenega zbiranja »od vrat do vrat« še razširiti in uporabnikom zagotavljati prijaznejše in kvalitetnejše rešitve tudi tam, kjer do danes niso imeli posod za mešano embalažo. Poleg tega s prevzemalnim sistemom vsakemu gospodinjstvu zagotavljamo enkrat letno možnost brezplačnega prevzema kosovnih odpadkov, ki ga izvede naša družba. Dvakrat letno, predvidoma v maju in septembru, z mobilno zbiralnico po vseh krajevnih skupnostih izvajamo tudi brezplačen prevzem nevarnih odpadkov. Vse večje oz. dodatne količine komunalnih odpadkov, ki se povzročiteljem odpadkov pojavijo med planiranimi odvozi, gradbenih ali nevarnih odpadkov, lahko občani skozi vse leto oddajajo v času uradnih delovnih ur na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Poleg obstoječe infrastrukture za zbiranje odpadkov oz. brezplačnega omogočanja odvozov odpadkov smo prebivalce skozi vse leto obveščali z raznimi dopisi in z mesečnimi obvestili na položnicah. Skoraj v vsaki številki Posavskega obzornika se pojavimo s PR člankom, kjer predstavljamo svoje poslanstvo, potrebo po ločenem zbiranju odpadkov in okolju prijazno gospodarjenje z viri. S tovrstnimi sodobnimi sistemi zbiranja odpadkov »od vrat do vrat« in ozaveščanjem smo povečali delež ločeno zbranih frakcij na 63 %, izključno v gospodinjstvih pa na 70 %, zaradi česar se uvrščamo v vrh izvajalcev javnih služb v Sloveniji po količini ločeno zbranega materiala.

Kljub dobri informacijski podpori, komunalni infrastrukturi in logistiki sistema odvozov se zaradi nizke ozaveščenosti oz. želje po izogibanju plačilom za odlaganje določenih vrst odpadkov pri določenih posameznikih v manjši meri še vedno pojavlja divje odlaganje, ki je predmet tega poročila.

Več o divjih odlagališčih v občini Krško si lahko preberete v poročilu od komunalnega podjetja Kostak. Poročilo (PDF)


Natisni   E-naslov